Hình Ảnh Khách Hàng

 Đoàn Seri Hàn Quốc  : 28/11/2018 - 3/12/2018  do Victoriatourist tổ chức với thương hiệu chung Korea Travel

 Đoàn Seri Hàn Quốc  : 21/11/2018 - 26/11/2018  do Victoriatourist tổ chức với thương hiệu chung Korea Travel

 Đoàn Seri Hàn Quốc  : 14/11/2018 - 19/11/2018  do Victoriatourist tổ chức với thương hiệu chung Korea Travel


 Đoàn Seri Nhật Bản : 11/11/2018 - 15/11/2018  do Victoriatourist tổ chức


 Đoàn Seri Hàn Quốc : 7/11/2018 - 12/11/2018  do Victoriatourist tổ chức

 Đoàn Seri Hàn Quốc : 31/10/2018 - 5/11/2018 với thương hiệu Korea Travel do Victoriatourist tổ chức


 Đoàn Seri Hàn Quốc : 24/10/2018 - 28/10/2018  do Victoriatourist tổ chức


 Đoàn Seri Hàn Quốc Khởi Hành từ Cát Bi - Hải Phòng : 23/10/2018 - 28/10/2018  do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  23/10/2018 - 28/10/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 


 Đoàn Seri Hàn Quốc Khởi Hành: 20/10/2018 - 24/10/2018  do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  20/10/2018 - 24/10/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Seri Hàn Quốc Khởi Hành: 17/10/2018 - 21/10/2018  do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  17/10/2018 - 21/10/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Seri Hàn Quốc Khởi Hành: 13/10/2018 - 17/10/2018  do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  13/10/2018 - 17/10/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Seri Hàn Quốc Khởi Hành: 10/10/2018 - 15/10/2018 với thương hiệu chung Korea Trave do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  10/10/2018 - 15/10/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Seri Hàn Quốc Khởi Hành: 3/10/2018 - 8/10/2018 với thương hiệu chung Korea Trave do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  3/10/2018 - 8/10/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Hàn Quốc Khởi Hành: 23/9/2018 - 28/9/2018 khởi hành từ sân bay Cát Bi - Hải Phòng do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  23/9/2018 - 28/9/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Hàn Quốc Khởi Hành: 19/9/2018 - 24/9/2018  do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  19/9/2018 - 24/9/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Hàn Quốc Khởi Hành: 7/9/2018 - 12/9/2018 đầu tiên khởi hành từ sân bay Cát Bi - Hải Phòng nhân dịp Khai trương Victoriatourist chi nhánh Hải Phòng vào 1.8.2018

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  7/9/2018 - 12/9/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Hàn Quốc từ 22/8/2018 - 27/8/2018 Do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  22/8/2018 - 27/8/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Singapore từ 30/7/2018 - 2/8/2018 Do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Singapore  30/7/2018 - 02/8/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Thái Lan Hè từ 27/7/2018 - 31/7/2018 Do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Thái  27/7/2018 - 31/7/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc Hè từ 11/7/2018 - 16/7/2018 Do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  11/7/2018 - 16/7/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc Hè từ 10/7/2018 - 15/7/2018 Do Victoriatourist tổ chức thương hiệu chung Korea Travel

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  10/7/2018 - 15/7/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc Hè từ 9/7/2018 - 13/7/2018 Do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  9/7/2018 - 13/7/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc Hè từ 4/7/2018 - 9/7/2018 Do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  4/7/2018 - 9/7/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc Hè từ 30/6/2018 - 5/7/2018 Do Victoriatourist tổ chức

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  30/6/2018 - 5/7/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc Hè từ 23/6/2018 - 28/6/2018 Do Victoriatourist tổ chức chương trình thương hiệu chung Korea Travel

Xem thêm hình ảnh đoàn Hàn Quốc  23/6/2018 - 28/6/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc Hè từ 14/6/2018 - 19/6/2018 Do Victoriatourist tổ chức 

Xem thêm hình ảnh đoàn 14/6/2018 - 19/6/2018 trên FB/victoriatour.vn tại đây 

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc Hè từ 13/6/2018 - 18/6/2018 Do Victoriatourist tổ chức 


Xem thêm hình ảnh đoàn 13/6/2018 - 18/6/2018 trên FB/victoriatour.vn  tại đây  

 Đoàn Tham Quan  Đi Hàn Quốc ngắm Hoa Anh Đào từ 17/4/2018 - 21/4/2018 Do Victoriatourist tổ chức.

Xem thêm hình ảnh đoàn 17/4/2018 - 21/4/2018 trên FB/victoriatour.vn  tại đây  

 Đoàn Tham Quan
CÔNG TY CP TVTK SALVADOR PEREZ ARROYO VÀ CỘNG SỰ (SDESIGN) Đi Hàn Quốc ngắm Hoa Anh Đào từ 13/4/2018 - 17/4/2018 Do Victoriatourist tổ chức.

Xem thêm hình ảnh đoàn 13/4/2018 - 17/4/2018 trên FB/victoriatour.vn  tại đây  

 Đoàn Tham Quan Hưu Trí Mộ Lao và Viện 103 Hà Đông Đi Hàn Quốc ngắm Hoa Anh Đào từ 7/4/2018 - 11/4/2018 Do Victoriatourist tổ chức.

Xem thêm hình ảnh đoàn 7/4/2018 - 11/4/2018 trên FB/victoriatour.vn  tại đây  

 Đoàn Tham Quan Bảo Hiểm Manulife Đi Hàn Quốc ngắm Hoa Anh Đào từ 3/4/2018 - 7/4/2018 Do Victoriatourist tổ chức.

Xem thêm hình ảnh đoàn 3/4/2018 - 7/4/2018 trên FB/victoriatour.vn  tại đây  

 Đoàn Tham Quan Đi Hàn Quốc ngắm Hoa Anh Đào từ 1/4/2018 - 5/4/2018 Do Victoriatourist tổ chức.


Xem thêm hình ảnh đoàn 1/4/2018 - 5/4/2018 trên FB/victoriatour.vn  tại đây  

 Trường Tiểu Học Bình Minh tại Hải Dương tham quan Seoul - Nami - Everland 5N4Đ từ 12/6/2017 - 16/6/2017 do
Victoriatourist tổ chức Trường THCS Nam Thành Công tại Hà Nội tham quan Seoul - Nami - Everland 5N4Đ từ 15/6/2017 - 19/6/2017 do
Victoriatourist tổ chức


 Chị Nguyễn Thị Hương tại Bắc Ninh cùng các Đại Lý sữa tham quan Du Lịch tại Hàn Quốc từ 16.7.2017 - 20.7.2017 do Victoriatourist tổ chức