DU LỊCH TRUNG QUỐC: HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - BẮC KINH

Mã tour: VIC-022-730
Giá từ: 13,290,000 VNĐ
Khởi hành: 17/4; 22/5 ; 12/6/2018
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

11 DU LỊCH TRUNG QUỐC: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

DU LỊCH TRUNG QUỐC: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Mã tour: VIC-022-678
Giá từ: 16,900,000 14,990,000 VNĐ
Khởi hành: 23,29/3 ; 14/4 ; 16/5/2018
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 7N6Đ

3 HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-600
Giá từ: 9,600,000 9,290,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 6N5Đ

4 SẮC MÀU TAM Á HÀ NỘI –  HẢI KHẨU – TAM Á – HƯNG LONG – HẢI KHẨU – HÀ NỘI

SẮC MÀU TAM Á HÀ NỘI – HẢI KHẨU – TAM Á – HƯNG LONG – HẢI KHẨU – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-599
Giá từ: 7,990,000 7,690,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 5N5Đ

3 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-603
Giá từ: 6,090,000 5,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 4N3Đ

4 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-589
Giá từ: 4,790,000 4,590,000 VNĐ
Khởi hành: 18/5/2017; 22/6/2017
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 4N3Đ

4 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-588
Giá từ: 4,790,000 4,590,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 4N3Đ

17 HÀ NỘI - NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN –  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-533
Giá từ: 8,990,000 7,490,000 VNĐ
Khởi hành: 6,8,13,20,27/3 ; 3,10,17,24/4/2018
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

17 HÀ NỘI - NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN –  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-533
Giá từ: 8,990,000 7,490,000 VNĐ
Khởi hành: 6,8,13,20,27/3 ; 3,10,17,24/4/2018
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

5 HÀ NỘI - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI – HÀ NỘI

HÀ NỘI - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-450
Giá từ: 15,700,000 14,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 7N6Đ

2 HÀ NỘI - BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU – HÀ NỘI

HÀ NỘI - BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-489
Giá từ: 14,990,000 14,690,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 7N6Đ

3 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-488
Giá từ: 6,690,000 6,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5N4Đ

1 HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-451
Giá từ: 9,990,000 9,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6N5Đ

1 HÀ NỘI - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI – HÀ NỘI

HÀ NỘI - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-450
Giá từ: 15,200,000 15,000,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 7N6Đ

HÀ NỘI - NAM NINH - QuẾ LÂM - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-438
Giá từ: 4,790,000 VNĐ
Khởi hành: 23/6, 14,28/7
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-450
Giá từ: 15,200,000 VNĐ
Khởi hành: 03,15,31/07/, 17,27/08
Khách sạn: 3*
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-451
Giá từ: 9,990,000 VNĐ
Khởi hành: 08,20/07
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu - Thẩm Quyến - Hà Nội

Mã tour: VIC-012-12
Giá từ: 5,900,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 3***
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Hà Nội - Nam Ninh - Hà Nội

Mã tour: VIC-012-11
Giá từ: 3,120,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 3***
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm