8 DU LỊCH THÁI LAN: HÀ NỘI - BANGKOK - PATTAYA

DU LỊCH THÁI LAN: HÀ NỘI - BANGKOK - PATTAYA

Mã tour: VIC-022-735
Giá từ: 5,990,000 5,499,000 VNĐ
Khởi hành: 06,13,20,27/06. 4,11,18,/7; 1/8/2018
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KÍCH CẦU AMAZING THÁI LAN

Mã tour: VIC-022-441
Giá từ: 6,300,000 VNĐ
Khởi hành: 21/07 ; 11/08/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4N3Đ

3 HÀ NÔI - PATTAYA -BANGKOK - HÀ NỘI

HÀ NÔI - PATTAYA -BANGKOK - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-669
Giá từ: 5,990,000 5,790,000 VNĐ
Khởi hành: 3,10,17,24/7/2017.
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

1 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-563
Giá từ: 8,990,000 8,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3-4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

1 HÀ NỘI – BANGKOK -  PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK - PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-503
Giá từ: 6,990,000 6,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

2 HÀ NỘI – BANGKOK -  PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK - PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-493
Giá từ: 6,250,000 6,150,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5N4Đ

1 HÀ NỘI – BANGKOK -  PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK - PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-492
Giá từ: 6,890,000 6,790,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 4*
Thời gian: 5N4Đ

2 HÀ NỘI – BANGKOK - PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK - PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-491
Giá từ: 6,390,000 6,290,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 4*
Thời gian: 4N3Đ

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-427
Giá từ: 5,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5N4Đ

2 HÀ NỘI - PATTAYA - BANGKOK - HÀ NỘI

HÀ NỘI - PATTAYA - BANGKOK - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-442
Giá từ: 5,990,000 5,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI - BANGKOK - PATTAYA - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-428
Giá từ: 6,800,000 VNĐ
Khởi hành: 13, 15, 19, 21, 23, 27, 28,30/7
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Hà Nội-Singapore-Malaysia-Hà Nội

Mã tour: VIC-022-430
Giá từ: 13,500,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3***
Thời gian: 6N5Đ

Hà Nội-Bangkok-Pattaya-Hà Nội

Mã tour: VIC-022-428
Giá từ: 6,800,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3***
Thời gian: 5N4Đ