HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-034-634
Giá từ: 7,800,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

1 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-633
Giá từ: 6,990,000 6,890,000 VNĐ
Khởi hành: 10,20,24,27,31/05; 3,08,14,15,22,24,28,29/06
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

2 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-597
Giá từ: 8,950,000 8,750,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-596
Giá từ: 8,750,000 8,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-593
Giá từ: 5,990,000 5,790,000 VNĐ
Khởi hành: 31/5; 21/6;
Khách sạn: 3 - 4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-586
Giá từ: 5,990,000 5,790,000 VNĐ
Khởi hành: 9,16,22/5/2017.
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

5 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-585
Giá từ: 6,390,000 6,090,000 VNĐ
Khởi hành: 6,15/2/2017
Khách sạn: 3 - 4*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

4 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-561
Giá từ: 6,800,000 6,500,000 VNĐ
Khởi hành: 5,12,14,19,21,26/6; 3,5,12,19,24,26,31/7; 2,9,16/8/2017
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-551
Giá từ: 7,590,000 7,390,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3-4*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

2 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-550
Giá từ: 5,990,000 5,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3-4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-564
Giá từ: 5,990,000 5,790,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

6 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-562
Giá từ: 8,990,000 8,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Hà Nội - Bangkok - Pattaya - Safari World - Hà Nội

Mã tour: VIC-012-4
Giá từ: 2,660,000 VNĐ
Khởi hành: Tour Đoàn Xin Liên Hệ
Khách sạn: 3***
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Hà Nội - Bangkok - Pattaya - Hà Nội

Mã tour: VIC-012-3
Giá từ: 2,660,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 3***
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – SAFARI WORLD – HÀ NỘI

Mã tour:
Giá từ: Liên hệ VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn:
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour:
Giá từ: Liên hệ VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn:
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm