HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-683
Giá từ: 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: 8,15,22,29/7/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4N3Đ

2 HÀ NỘI – MALAYSIA - SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – MALAYSIA - SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-594
Giá từ: 12,990,000 12,790,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 - 4*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

1 HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-566
Giá từ: 11,500,000 11,390,000 VNĐ
Khởi hành: 18/07;15/08/2017
Khách sạn: 3-4 sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

2 HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-556
Giá từ: 17,990,000 17,690,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

2 HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-555
Giá từ: 9,900,000 9,700,000 VNĐ
Khởi hành: 6,13,20,27/07/2017
Khách sạn: 3-4 sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

1 HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-501
Giá từ: 10,990,000 10,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

2 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-500
Giá từ: 12,600,000 12,400,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

1 HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-499
Giá từ: 11,600,000 11,500,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

2 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-498
Giá từ: 12,600,000 12,400,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

1 HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-497
Giá từ: 11,600,000 11,500,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

1 HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-469
Giá từ: 12,600,000 12,450,000 VNĐ
Khởi hành: 05,12,26/7; 11/8/2017.
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

1 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-495
Giá từ: 14,500,000 14,350,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6N5Đ

1 HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-494
Giá từ: 13,690,000 13,540,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4N3Đ

1 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-446
Giá từ: 13,500,000 13,350,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6N5Đ

1 HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-445
Giá từ: 12,690,000 12,540,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4N3Đ

1 HÀ NỘI - KUALA LUMPUR - SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI - KUALA LUMPUR - SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-437
Giá từ: 11,990,000 11,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6N5Đ

HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-467
Giá từ: 11,500,000 VNĐ
Khởi hành: 16,23,27,29/07
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-445
Giá từ: 12,690,000 VNĐ
Khởi hành: 14,21, 28/7
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-446
Giá từ: 13,500,000 VNĐ
Khởi hành: 14,21,28/7
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Hà Nội-Singapore-Hà Nội

Mã tour: VIC-022-382
Giá từ: 15,900,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3***
Thời gian: 4N3Đ