9 HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA

Mã tour: VIC-022-673
Giá từ: 10,990,000 9,990,000 VNĐ
Khởi hành: 16/06.14/07. 28/08/2018
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 ngày 5 đêm

2 HÀ NỘI – MALAYSIA - SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – MALAYSIA - SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-594
Giá từ: 12,990,000 12,790,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 - 4*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

2 HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-556
Giá từ: 17,990,000 17,690,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

29 HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-555
Giá từ: 13,990,000 9,900,000 VNĐ
Khởi hành: 31/5 ; 14,21/6
Khách sạn: 3-4 sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

1 HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-501
Giá từ: 10,990,000 10,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

2 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-500
Giá từ: 12,600,000 12,400,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

1 HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-499
Giá từ: 11,600,000 11,500,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

2 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-498
Giá từ: 12,600,000 12,400,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

1 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-495
Giá từ: 14,500,000 14,350,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6N5Đ

HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-467
Giá từ: 11,500,000 VNĐ
Khởi hành: 16,23,27,29/07
Khách sạn: 3*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm