1 SINGAPORE - ĐẢO BALI - INDONESIA

SINGAPORE - ĐẢO BALI - INDONESIA

Mã tour: VIC-022-575
Giá từ: 22,300,000 21,990,000 VNĐ
Khởi hành: 29/01/17
Khách sạn: 4 sao
Thời gian: 5N4Đ

2 HÀ NỘI - SINGAPORE - ĐẢO BALI - INDONESIA - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE - ĐẢO BALI - INDONESIA - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-549
Giá từ: 22,300,000 21,900,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn:
Thời gian: 5N4Đ

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia

Mã tour: VIC-022-459
Giá từ: 12,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 6N5Đ

3 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA - INDONESIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA - INDONESIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-559
Giá từ: 18,500,000 17,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

2 HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA - INDONESIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE – MALAYSIA - INDONESIA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-502
Giá từ: 12,990,000 12,790,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm