TOKYO - TOCHIGHI - NÚI PHÚ SĨ - HAKONE

Mã tour: VCI-022-713
Giá từ: 29900000
Khởi hành: 28,30/3/2018 ; 2,4/4/2018
Khách sạn: khách sạn chuẩn 3*
Thời gian: 6 ngày 5 đêm

DU LỊCH NHẬT BẢN HÈ 2017: HÀ NỘI – TOKYO – YAMANASHI – KAWAGUCHIKO - PHÚ SĨ – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-684
Giá từ: 23900000
Khởi hành: 02, 23/07; 10, 20/08 & 10/09
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN - ĐINH DẬU 2017: TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

Mã tour: VIC-022-661
Giá từ: 38900000
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 6 ngày 5 đêm

DU LỊCH NHẬT BẢN TẾT NGUYÊN ĐÁN - THAM DỰ LỄ HỘI HOA MƠ, HOA MẬN

Mã tour: VIC-022-630
Giá từ: 28990000
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày/4 đêm

DU XUÂN TRÊN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - HỒ KAWAGUCHI LAVENDER – KYOTO - OSAKA

Mã tour: VIC-022-627
Giá từ: 39900000
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - LAKE KAWAGUCHI HAKONE – KYOTO - OSAKA

Mã tour: VIC-022-622
Giá từ: 37990000
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

DU LỊCH NHẬT BẢN NGẮM HOA ANH ĐÀO-HOA TULIP

Mã tour: VIC - 022 - 613
Giá từ: 38490000
Khởi hành: 03/4/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

DU LỊCH NHẬT BẢN NGẮM HOA ANH ĐÀO-HOA TULIP

Mã tour: VIC - 022 - 612
Giá từ: 36490000
Khởi hành: 26/3/2016
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

HÀ NỘI – TOKYO – NÚI PHÚ SĨ - KAMAKURA – TOKYO – HÀ NỘI

Mã tour: VIC - 022 - 611
Giá từ: 28990000
Khởi hành: 1/2/2017, (Mùng 5/1 Tết âm lịch)
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày/4 đêm

NAGOYA – OSAKA – NARA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO

Mã tour: VIC-022-548
Giá từ: 34990000
Khởi hành: 03, 12, 18/11. 03/12/2016.
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI – TOKYO – HAKONE - FUJI.MT - KYOTO – OSAKA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-526
Giá từ: 35350000
Khởi hành: 11, 25/10, 08, 22/11,
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI - TOKYO -HAKONE-FUJI.MT-NIKKO – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-525
Giá từ: 28990000
Khởi hành: 21/9, 18/10,16/11
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI – NARA – OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-516
Giá từ: 38890000
Khởi hành: 15 & 22/11/2016
Khách sạn: 3*
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Hà Nội - Osaka – Kyoto – Nagoya – Tokyo – Hà Nội

Mã tour: VIC-022-515
Giá từ: 36890000
Khởi hành: 15 & 29/10; 15/11
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI – OSAKA – NARA – KYOTO – NAGOYA – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-514
Giá từ: 35890000
Khởi hành: 18/10; 8,21/11
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI - NAGOYA – OSAKA - KYOTO - HAKONE - LAKE KAWAGUCHI - FUJI MOUNTAIN – TOKYO – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-513
Giá từ: 34890000
Khởi hành: 12,13/10, 5,13/12
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI – NAGOYA – KYOTO – OSAKA – NAGOYA – PHÚ SỸ - TOKYO – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-512
Giá từ: 34890000
Khởi hành: 4,25/11
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI – TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - NAGOYA – KYOTO - OSAKA - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-511
Giá từ: 34890000
Khởi hành: 24,30/10
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

HÀ NỘI – TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - KAMAKURA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-510
Giá từ: 28890000
Khởi hành: 4/11/2016
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI - NAGOYA – OSAKA - KYOTO - HAKONE – LAKEKAWAGUCHI - FUJIMOUNTAIN – TOKYO – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-466
Giá từ: 32800000
Khởi hành: 9/9, 14/9
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6N5Đ