Du xuân nhật bản: OSAKA – NARA – KYOTO – FUJI MT – TOKYO

Mã tour: VIC-022-722
Giá từ: 35,990,000 VNĐ
Khởi hành: 17/02/2018
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

10 DU LỊCH NHẬT BẢN TẾT: NAGOYA - OSAKA - KYOTO - FUJI - TOKYO - HANEDA

DU LỊCH NHẬT BẢN TẾT: NAGOYA - OSAKA - KYOTO - FUJI - TOKYO - HANEDA

Mã tour: VIC-022-715
Giá từ: 38,900,000 34,900,000 VNĐ
Khởi hành: 28,30/3/2018;03,04/4/2018
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

KHÁM PHÁ NHẬT BẢN: HÀ NỘI - OSAKA - KYOTO –KOBE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-701
Giá từ: 18,900,000 VNĐ
Khởi hành: 6/10 & 10,24/11/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

KHÁM PHÁ MÙA THU VI VU NHẬT BẢN

Mã tour: VIC-022-700
Giá từ: 23,900,000 VNĐ
Khởi hành: 25/10/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

NAGOYA - OSAKA –NARA- KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

Mã tour: VIC-022-691
Giá từ: 33,900,000 VNĐ
Khởi hành: 28/08/2017, 2/9/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

NAGOYA - OSAKA –NARA- KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

Mã tour: VIC-022-691
Giá từ: 33,900,000 VNĐ
Khởi hành: 28/08/2017, 2/9/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

DU LỊCH NHẬT BẢN HÈ 2017: HÀ NỘI – TOKYO – YAMANASHI – KAWAGUCHIKO - PHÚ SĨ – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-684
Giá từ: 23,900,000 VNĐ
Khởi hành: 02, 23/07; 10, 20/08 & 10/09
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

3 OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU  - NÚI PHÚ SỸ  -  HAKONE - HỒ KAWAGUCHIKO– TOKYO

OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU - NÚI PHÚ SỸ - HAKONE - HỒ KAWAGUCHIKO– TOKYO

Mã tour: VIC-022-646
Giá từ: 35,500,000 34,500,000 VNĐ
Khởi hành: 19/06, 29/07/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 ngày / 5 đêm

3 LỄ HỘI  HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN - ĐINH DẬU 2017: TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN - ĐINH DẬU 2017: TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

Mã tour: VIC-022-661
Giá từ: 39,900,000 38,900,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 6 ngày 5 đêm

3 DU LỊCH NHẬT BẢN TẾT NGUYÊN ĐÁN - THAM DỰ LỄ HỘI HOA MƠ, HOA MẬN

DU LỊCH NHẬT BẢN TẾT NGUYÊN ĐÁN - THAM DỰ LỄ HỘI HOA MƠ, HOA MẬN

Mã tour: VIC-022-630
Giá từ: 29,900,000 28,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày/4 đêm

DU XUÂN TRÊN ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - HỒ KAWAGUCHI LAVENDER – KYOTO - OSAKA

Mã tour: VIC-022-627
Giá từ: 39,900,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

2 TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - LAKE KAWAGUCHI  HAKONE – KYOTO - OSAKA

TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - LAKE KAWAGUCHI HAKONE – KYOTO - OSAKA

Mã tour: VIC-022-622
Giá từ: 38,900,000 37,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

4 DU LỊCH NHẬT BẢN NGẮM HOA ANH ĐÀO-HOA TULIP

DU LỊCH NHẬT BẢN NGẮM HOA ANH ĐÀO-HOA TULIP

Mã tour: VIC - 022 - 613
Giá từ: 39,900,000 38,490,000 VNĐ
Khởi hành: 03/4/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

4 DU LỊCH NHẬT BẢN NGẮM HOA ANH ĐÀO-HOA TULIP

DU LỊCH NHẬT BẢN NGẮM HOA ANH ĐÀO-HOA TULIP

Mã tour: VIC - 022 - 612
Giá từ: 37,900,000 36,490,000 VNĐ
Khởi hành: 26/3/2016
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

3 HÀ NỘI – TOKYO – NÚI PHÚ SĨ - KAMAKURA – TOKYO – HÀ NỘI

HÀ NỘI – TOKYO – NÚI PHÚ SĨ - KAMAKURA – TOKYO – HÀ NỘI

Mã tour: VIC - 022 - 611
Giá từ: 29,900,000 28,990,000 VNĐ
Khởi hành: 1/2/2017, (Mùng 5/1 Tết âm lịch)
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày/4 đêm

4 NAGOYA – OSAKA – NARA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO

NAGOYA – OSAKA – NARA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO

Mã tour: VIC-022-548
Giá từ: 36,500,000 34,990,000 VNĐ
Khởi hành: 03, 12, 18/11. 03/12/2016.
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

3 HÀ NỘI – TOKYO – HAKONE - FUJI.MT -  KYOTO – OSAKA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – TOKYO – HAKONE - FUJI.MT - KYOTO – OSAKA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-526
Giá từ: 36,350,000 35,350,000 VNĐ
Khởi hành: 11, 25/10, 08, 22/11,
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

3 HÀ NỘI - TOKYO -HAKONE-FUJI.MT-NIKKO – HÀ NỘI

HÀ NỘI - TOKYO -HAKONE-FUJI.MT-NIKKO – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-525
Giá từ: 29,900,000 28,990,000 VNĐ
Khởi hành: 21/9, 18/10,16/11
Khách sạn: 3*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – NARA – OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – HÀ NỘI

HÀ NỘI – NARA – OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SĨ – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-516
Giá từ: 39,900,000 38,890,000 VNĐ
Khởi hành: 15 & 22/11/2016
Khách sạn: 3*
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

3 Hà Nội - Osaka – Kyoto – Nagoya – Tokyo – Hà Nội

Hà Nội - Osaka – Kyoto – Nagoya – Tokyo – Hà Nội

Mã tour: VIC-022-515
Giá từ: 37,900,000 36,890,000 VNĐ
Khởi hành: 15 & 29/10; 15/11
Khách sạn: 3*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm