CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY CHICAGO -    LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO   

Mã tour: VIC-022-578
Giá từ: 73990000
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 9N8Đ

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG TÂY NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – UNIVERSAL STUDIO

Mã tour: VIC-022-579
Giá từ: 54990000
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 7 ngày/6đêm

Mỹ- Hai bờ Đông Tây

Mã tour: VIC- 022- 407
Giá từ: 69800000
Khởi hành: 26/4
Khách sạn: 3***
Thời gian: 10N9Đ

Los Angeles- San Diego- Las Vegas- Hawaii

Mã tour: VIC- 022- 406
Giá từ: 66900000
Khởi hành: 29/4
Khách sạn: 3***
Thời gian: 8N7Đ

New York- Philadenphia- Washington DC

Mã tour: VIC- 022- 405
Giá từ: 54900000
Khởi hành: 29/4; 31/5; 20/6; 28/7; 1/9
Khách sạn: 3***
Thời gian: 8N7Đ

Los Angeles- San Diego- Las Vegas

Mã tour: VIC- 022- 404
Giá từ: 49900000
Khởi hành: 26/4; 25/5; 29/6; 27/7; 1/9
Khách sạn: 3***
Thời gian: 7N6Đ

Liên tuyến Bờ Đông- Bờ Tây Hoa Kỳ

Mã tour: VIC- 022- 403
Giá từ: 64990000
Khởi hành: 27/4
Khách sạn: 3***
Thời gian: 10N9Đ

Bờ Đông Hoa Kỳ

Mã tour: VIC- 022- 402
Giá từ: 52500000
Khởi hành: 08/04, 27/04
Khách sạn: 3***
Thời gian: 6N5Đ

Bờ Tây Hoa Kỳ

Mã tour: VIC-022-401
Giá từ: 50000000
Khởi hành: 14/4,30/4
Khách sạn: 3***
Thời gian: 7N6Đ