3 Hà Nội- Đảo Cát Bà - Hà Nội

Hà Nội- Đảo Cát Bà - Hà Nội

Mã tour: VIC-001-12
Giá từ: 1,990,000 1,925,000 VNĐ
Khởi hành: Tour Đoàn
Khách sạn: tiêu chuẩn 2 sao
Thời gian: 3N2Đ

12 Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà - Hà Nội

Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà - Hà Nội

Mã tour: VIC-001-4
Giá từ: 1,990,000 1,750,000 VNĐ
Khởi hành: Tour Đoàn
Khách sạn: 2 sao
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm