HÀ GIANG – MÙA TAM GIÁC MẠCH

Mã tour: VIC-032-51
Giá từ: 2190000
Khởi hành: 30/9, 7, 14, 21, 28/10, 4, 11/11
Khách sạn: 2 sao
Thời gian: 3N2Đ

HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƯỜM NGAO - PÁC BÓ - HỒ BA BỂ

Mã tour: VIC-032-50
Giá từ: 4850000
Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
Khách sạn: 2 Sao
Thời gian: 5N4Đ

HÀ GIANG - CHỢ TÌNH KHAU VAI

Mã tour: VIC-032-48
Giá từ: 2450000
Khởi hành:
Khách sạn:
Thời gian: 3N2Đ

HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Mã tour: VIC-032-47
Giá từ: 2650000
Khởi hành:
Khách sạn:
Thời gian: 3N2Đ

HÀ NỘI – HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN – CỘT CỜ LŨNG CÚ – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-032-36
Giá từ: 2450000
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần từ 2/9/2016
Khách sạn:
Thời gian: 3N2Đ

Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Hà Nội

Mã tour: VIC-001-40
Giá từ: 2150000
Khởi hành: Tour Đoàn Liên Hệ
Khách sạn: 2**
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Hà Nội - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Nội

Mã tour: VIC-001-39
Giá từ: 1619000
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: 2***
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm