HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

Mã tour: VIC-022-703
Giá từ: 10,500,000 VNĐ
Khởi hành: 19,25,27/10;3, 8 , 9, 16, 22, 29/11;7,13,22/12
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-677
Giá từ: 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: 13,20/5/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày / 4 đêm

4 Hà Nội - Đài Trung -Cao Hùng - Đài Bắc

Hà Nội - Đài Trung -Cao Hùng - Đài Bắc

Mã tour: VIC-022-668
Giá từ: 12,990,000 12,490,000 VNĐ
Khởi hành: 18,25/5; 4/6/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

4 Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung -Cao Hùng -Hà Nội

Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung -Cao Hùng -Hà Nội

Mã tour: VIC-022-654
Giá từ: 12,990,000 12,490,000 VNĐ
Khởi hành: 10/5;28/6; 19/7/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

3 KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

Mã tour: VIC-035-629
Giá từ: 15,990,000 15,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3-4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 TOUR THAM QUAN ĐÀI LOAN – MIỄN HỒ SƠ VISA (*) Hà Nội – Đài Trung – Cao Hùng – Đài Bắc

TOUR THAM QUAN ĐÀI LOAN – MIỄN HỒ SƠ VISA (*) Hà Nội – Đài Trung – Cao Hùng – Đài Bắc

Mã tour: VIC-035-621
Giá từ: 17,990,000 17,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

3 HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

Mã tour: VIC-035-619
Giá từ: 12,900,000 12,490,000 VNĐ
Khởi hành: 15,22/02/17
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

2 KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

Mã tour: VIC-035-618
Giá từ: 16,900,000 16,490,000 VNĐ
Khởi hành: 30/01/17
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

2 KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

Mã tour: VIC-035-617
Giá từ: 14,580,000 14,280,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

4 KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

Mã tour: VIC-035-614
Giá từ: 11,500,000 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

4 Đài Bắc - Đào Viên - Nam Đầu - Gia Nghĩa - Cao Hùng

Đài Bắc - Đào Viên - Nam Đầu - Gia Nghĩa - Cao Hùng

Mã tour: VIC-035-615
Giá từ: 11,500,000 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

4 KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

Mã tour: VIC-035-616
Giá từ: 12,500,000 11,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

1 Hà Nội – Đài Trung – Đài Bắc

Hà Nội – Đài Trung – Đài Bắc

Mã tour: VIC-022-540
Giá từ: 11,500,000 11,390,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4N3Đ

1 Hà Nội – Đài Trung – Cao Hùng – Đài Bắc

Hà Nội – Đài Trung – Cao Hùng – Đài Bắc

Mã tour: VIC-022-539
Giá từ: 12,900,000 12,790,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

1 HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – HÀ NỘI

HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-538
Giá từ: 13,990,000 13,790,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

Hà Nội - Cao Hùng - Đài Đông - Đài Bắc - Hà Nội

Mã tour: VIC-012-8
Giá từ: 11,650,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 4****
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Hà Nội - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc - Hà Nội

Mã tour: VIC-012-7
Giá từ: 10,590,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 4****
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm