Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà - Hà NỘI

Mã tour: VIC-002-23
Giá từ: 3650000
Khởi hành: Tour Đoàn
Khách sạn:
Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-032-88
Giá từ: 6990000
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 - 4*
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ- BÀ NÀ - HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN –HÀ NỘI

Mã tour: VIC-032-66
Giá từ: 4890000
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Hà Nội-Đà Nẵng-Bán đảo Sơn Trà-Bà Nà-Hội An-Ngũ Hành Sơn

Mã tour: VIC-032-13
Giá từ: 4990000
Khởi hành: 12,19,26/5;2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30/6;7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30/7;3,4,10,11/8
Khách sạn: 3***
Thời gian: 4N3Đ

Hà Nội - Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An - Cố Đô Huế - Hà Nội

Mã tour: VIC-002-15
Giá từ: 2650000
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: 3***
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Hà Nội - Bà Nà - Huế - Quảng Bình - Động Phong Nha - Hà Nội

Mã tour: VIC-002-11
Giá từ: 2600000
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: 3***
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm