HÀ NỘI - NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – LAS VEGAS - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-648
Giá từ: 52,990,000 VNĐ
Khởi hành: 13,30/5; 15/6
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

4 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY CHICAGO -    LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO   

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY CHICAGO -    LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO   

Mã tour: VIC-022-578
Giá từ: 77,100,000 73,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 9N8Đ

3 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG TÂY  NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C  	LOS ANGELES – UNIVERSAL STUDIO

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG TÂY NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – UNIVERSAL STUDIO

Mã tour: VIC-022-579
Giá từ: 56,900,000 54,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 7 ngày/6đêm

3 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY CHICAGO - WASHINGTON DC – NIAGARA FALLS – NEW YORK

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY CHICAGO - WASHINGTON DC – NIAGARA FALLS – NEW YORK

Mã tour: VIC-022-577
Giá từ: 74,200,000 71,990,000 VNĐ
Khởi hành: 15/02/17
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 9N8Đ

4 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TOÀN CẢNH TÂY ĐÔNG CANADA VACNOUVER - MONTREAL - OTTAWA - TORONTO

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TOÀN CẢNH TÂY ĐÔNG CANADA VACNOUVER - MONTREAL - OTTAWA - TORONTO

Mã tour: VIC-022-576
Giá từ: 80,100,000 76,990,000 VNĐ
Khởi hành: 31/03/17
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 11N10Đ

Mỹ- Hai bờ Đông Tây

Mã tour: VIC- 022- 407
Giá từ: 69,800,000 VNĐ
Khởi hành: 26/4
Khách sạn: 3***
Thời gian: 10N9Đ

Los Angeles- San Diego- Las Vegas- Hawaii

Mã tour: VIC- 022- 406
Giá từ: 66,900,000 VNĐ
Khởi hành: 29/4
Khách sạn: 3***
Thời gian: 8N7Đ

New York- Philadenphia- Washington DC

Mã tour: VIC- 022- 405
Giá từ: 54,900,000 VNĐ
Khởi hành: 29/4; 31/5; 20/6; 28/7; 1/9
Khách sạn: 3***
Thời gian: 8N7Đ

Los Angeles- San Diego- Las Vegas

Mã tour: VIC- 022- 404
Giá từ: 49,900,000 VNĐ
Khởi hành: 26/4; 25/5; 29/6; 27/7; 1/9
Khách sạn: 3***
Thời gian: 7N6Đ

Liên tuyến Bờ Đông- Bờ Tây Hoa Kỳ

Mã tour: VIC- 022- 403
Giá từ: 64,990,000 VNĐ
Khởi hành: 27/4
Khách sạn: 3***
Thời gian: 10N9Đ

Bờ Đông Hoa Kỳ

Mã tour: VIC- 022- 402
Giá từ: 52,500,000 VNĐ
Khởi hành: 08/04, 27/04
Khách sạn: 3***
Thời gian: 6N5Đ

Bờ Tây Hoa Kỳ

Mã tour: VIC-022-401
Giá từ: 50,000,000 VNĐ
Khởi hành: 14/4,30/4
Khách sạn: 3***
Thời gian: 7N6Đ