17 DU XUÂN LỄ PHẬT MYANMAR

DU XUÂN LỄ PHẬT MYANMAR

Mã tour: VIC-022-723
Giá từ: 11,900,000 9,900,000 VNĐ
Khởi hành: 16,17/3/2018
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Du xuân nhật bản: OSAKA – NARA – KYOTO – FUJI MT – TOKYO

Mã tour: VIC-022-722
Giá từ: 35,990,000 VNĐ
Khởi hành: 17/02/2018
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

17 Du lịch hàn quốc hoa anh đào: Seoul - Nami - Everland - N.Tower

Du lịch hàn quốc hoa anh đào: Seoul - Nami - Everland - N.Tower

Mã tour: VIC-022-706
Giá từ: 11,990,000 9,990,000 VNĐ
Khởi hành: 1/4, 17/4
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

10 DU LỊCH NHẬT BẢN TẾT: NAGOYA - OSAKA - KYOTO - FUJI - TOKYO - HANEDA

DU LỊCH NHẬT BẢN TẾT: NAGOYA - OSAKA - KYOTO - FUJI - TOKYO - HANEDA

Mã tour: VIC-022-715
Giá từ: 38,900,000 34,900,000 VNĐ
Khởi hành: 28,30/3/2018;03,04/4/2018
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

15 DU LỊCH HÀN QUỐC TRƯỢT TUYẾT: SEOUL - LOTTE WORD - TRƯỢT TUYẾT YANGJIPINE

DU LỊCH HÀN QUỐC TRƯỢT TUYẾT: SEOUL - LOTTE WORD - TRƯỢT TUYẾT YANGJIPINE

Mã tour: VIC-022-606
Giá từ: 12,990,000 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: 9,14,23/12/2017 ; 1,7,13,22,29/1/2018
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

Mã tour: VIC-022-703
Giá từ: 10,500,000 VNĐ
Khởi hành: 19,25,27/10;3, 8 , 9, 16, 22, 29/11;7,13,22/12
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

KHÁM PHÁ NHẬT BẢN: HÀ NỘI - OSAKA - KYOTO –KOBE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-701
Giá từ: 18,900,000 VNĐ
Khởi hành: 6/10 & 10,24/11/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

KHÁM PHÁ MÙA THU VI VU NHẬT BẢN

Mã tour: VIC-022-700
Giá từ: 23,900,000 VNĐ
Khởi hành: 25/10/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

NAGOYA - OSAKA –NARA- KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

Mã tour: VIC-022-691
Giá từ: 33,900,000 VNĐ
Khởi hành: 28/08/2017, 2/9/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

NAGOYA - OSAKA –NARA- KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

Mã tour: VIC-022-691
Giá từ: 33,900,000 VNĐ
Khởi hành: 28/08/2017, 2/9/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

4 HÀ NỘI - NAM NINH - THUNG LŨNG KHỦNG LONG - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - THUNG LŨNG KHỦNG LONG - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-685
Giá từ: 3,500,000 3,350,000 VNĐ
Khởi hành: 21/07 ; 18/08/2017
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

DU LỊCH NHẬT BẢN HÈ 2017: HÀ NỘI – TOKYO – YAMANASHI – KAWAGUCHIKO - PHÚ SĨ – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-684
Giá từ: 23,900,000 VNĐ
Khởi hành: 02, 23/07; 10, 20/08 & 10/09
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-034-634
Giá từ: 7,800,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

1 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-633
Giá từ: 6,990,000 6,890,000 VNĐ
Khởi hành: 10,20,24,27,31/05; 3,08,14,15,22,24,28,29/06
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI - SIÊM RIỆP - PHNOMPENH - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-674
Giá từ: 8,590,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

NHỘN NHỊP HONG KONG- HÈ 2017

Mã tour: VIC-022-680
Giá từ: 12,500,000 VNĐ
Khởi hành: 27/5, 10/6, 17/6, 24/6
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

HÀ NÔI - HONGKONG - ĐẢO LANTAU - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-679
Giá từ: 9,900,000 VNĐ
Khởi hành: 21/5, 4,18/6
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 03 ngày 02 đêm

3 OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU  - NÚI PHÚ SỸ  -  HAKONE - HỒ KAWAGUCHIKO– TOKYO

OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU - NÚI PHÚ SỸ - HAKONE - HỒ KAWAGUCHIKO– TOKYO

Mã tour: VIC-022-646
Giá từ: 35,500,000 34,500,000 VNĐ
Khởi hành: 19/06, 29/07/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 ngày / 5 đêm

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-677
Giá từ: 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: 13,20/5/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày / 4 đêm

4 Hà Nội - Đài Trung -Cao Hùng - Đài Bắc

Hà Nội - Đài Trung -Cao Hùng - Đài Bắc

Mã tour: VIC-022-668
Giá từ: 12,990,000 12,490,000 VNĐ
Khởi hành: 18,25/5; 4/6/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM