HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – HANG PÁC PÓ

Mã tour: VIC-032-39
Giá từ: 2,350,000 VNĐ
Khởi hành: 2/9 & Thứ 6 hàng tuần
Khách sạn:
Thời gian: 3N2Đ

Hà Nội – Ba Bể – Thác Bản Giốc – Pắc Bó

Mã tour: VIC-032-31
Giá từ: 2,450,000 VNĐ
Khởi hành: 2/9
Khách sạn: Nhà sàn, khách sạn
Thời gian: 3N2Đ

HÀ NỘI - ĐỀN ĐUỔM - HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC -HANG PẮC BÓ -ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-032-23
Giá từ: 1,990,000 VNĐ
Khởi hành: 19,26/05/2017
Khách sạn: 2**
Thời gian: 3N2Đ

Hà Nội - Cao Bằng - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc - Hà Nội

Mã tour: VIC-001-74
Giá từ: 1,599,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: 2**
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm