HỒ BA BỂ - ĐỘNG HUA MẠ

Mã tour: VIC-032-52
Giá từ: 1690000
Khởi hành: 27/05
Khách sạn: 2 Sao
Thời gian: 2N1Đ

HÀ NỘI - ĐỀN ĐUỔM - HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC -HANG PẮC BÓ -ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-032-23
Giá từ: 1990000
Khởi hành: 19,26/05/2017
Khách sạn: 2**
Thời gian: 3N2Đ

Hà Nội- Bắc Cạn- Ba Bể- Cao Bằng- Thác Bản Giốc- Lạng sơn

Mã tour: VIC-001-55
Giá từ: 2129000
Khởi hành: Khách đoàn liên hệ
Khách sạn: 2**
Thời gian: 4N3Đ