29 Hà Nội - Cố Đô Hoa Lư - Chùa Bái Đính - Tam Cốc Bích Động - Hà Nội

Hà Nội - Cố Đô Hoa Lư - Chùa Bái Đính - Tam Cốc Bích Động - Hà Nội

Mã tour: VIC-011-13
Giá từ: 650,000 459,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn:
Thời gian: 1 Ngày

Hà Nội - Tam Cốc Bích Động - Cố Đô Hoa Lư - Hà Nội

Mã tour: VIC-011-8
Giá từ: 459,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn:
Thời gian: 1 Ngày

15 Hà Nội - Chùa Bái Đính - Đền Vua Đinh - Vua Lê - Hà Nội

Hà Nội - Chùa Bái Đính - Đền Vua Đinh - Vua Lê - Hà Nội

Mã tour: VIC-011-7
Giá từ: 350,000 299,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn:
Thời gian: 1 Ngày

Hà Nội - Đền Cửa Ông - Thiền Viện Giác Tâm - Hà Nội

Mã tour: VIC-011-6
Giá từ: 349,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn:
Thời gian: 1 Ngày

Hà Nội - Chùa Hương - Đền Đức Thánh Cả - Hà Nội

Mã tour: VIC-011-2
Giá từ: 369,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn:
Thời gian: 1 Ngày

65 Hà Nội - Yên Tử - Hà Nội

Hà Nội - Yên Tử - Hà Nội

Mã tour: VIC-011-3
Giá từ: 650,000 230,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn: Đi trong ngày
Thời gian: 1 Ngày

Hà Nội - Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu - Hà Nội

Mã tour: VIC-011-4
Giá từ: 339,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn:
Thời gian: 1 Ngày

Hà Nội - Đền Cửa Ông - Đền Cửa Suốt - Thiền Viện Giác Tâm - Chùa Ba Vàng - Hà Nội

Mã tour: VIC-011-5
Giá từ: 359,000 VNĐ
Khởi hành: Hà Nội
Khách sạn:
Thời gian: 1 Ngày