4 KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN- THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP- BÌNH AN TÂM HỒN

Mã tour: VIC-035-616
Giá từ: 12,500,000 11,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5N4Đ

3 HÀ NỘI - SEOUL – NAMI – LOTTE & TIGER WORLD- HÀ NỘI

HÀ NỘI - SEOUL – NAMI – LOTTE & TIGER WORLD- HÀ NỘI

Mã tour: VIC - 022- 610
Giá từ: 13,900,000 13,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày/4 đêm

3 HÀ NỘI - SEOUL – LOTTE – YANGJIPINE –DRUMCAT SHOW – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SEOUL – LOTTE – YANGJIPINE –DRUMCAT SHOW – HÀ NỘI

Mã tour: VIC - 022 - 606
Giá từ: 15,900,000 15,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 4 sao
Thời gian: 05 ngày 04 đêm

4 HÀ NỘI - SEOUL – LOTTE – YANGJIPINE –DRUMCAT SHOW – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SEOUL – LOTTE – YANGJIPINE –DRUMCAT SHOW – HÀ NỘI

Mã tour: VIC - 022 - 605
Giá từ: 13,990,000 13,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 4 SAO
Thời gian: 5 ngày/4 đêm

1 HÀ NỘI - SEOUL – LOTTE – YANGJIPINE –DRUMCAT SHOW – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SEOUL – LOTTE – YANGJIPINE –DRUMCAT SHOW – HÀ NỘI

Mã tour: VIC - 022 - 604
Giá từ: 12,990,000 12,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 4 Sao
Thời gian: 5 ngày/4 đêm

2 HÀ NỘI - HONG KONG - DISNEYLAND - HÀ NỘI

HÀ NỘI - HONG KONG - DISNEYLAND - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-602
Giá từ: 19,400,000 19,090,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn:
Thời gian: 4N3Đ

3 HÀ NỘI - HONG KONG - DISNEYLAND - HÀ NỘI

HÀ NỘI - HONG KONG - DISNEYLAND - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-601
Giá từ: 16,990,000 16,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn:
Thời gian: 4N3Đ

2 HÀ NỘI - HONG KONG - DISNEYLAND - HÀ NỘI

HÀ NỘI - HONG KONG - DISNEYLAND - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-570
Giá từ: 17,800,000 17,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn:
Thời gian: 4N3Đ

4 HÀ NỘI - HẢI KHẨU - TAM Á - HƯNG LONG - HẢI KHẨU - HÀ NỘI

HÀ NỘI - HẢI KHẨU - TAM Á - HƯNG LONG - HẢI KHẨU - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-598
Giá từ: 7,990,000 7,690,000 VNĐ
Khởi hành: 13,20,27/12/2016
Khách sạn:
Thời gian: 5N4Đ

1 HÀ NỘI – MALAYSIA - SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – MALAYSIA - SINGAPORE – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-595
Giá từ: 13,990,000 13,790,000 VNĐ
Khởi hành: 28/1 (Mùng 1 tết AL) 29/1(Mùng 2 tết
Khách sạn: 3 - 4*
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

2 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-597
Giá từ: 8,950,000 8,750,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-596
Giá từ: 8,750,000 8,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-593
Giá từ: 5,990,000 5,790,000 VNĐ
Khởi hành: 31/5; 21/6;
Khách sạn: 3 - 4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-586
Giá từ: 5,990,000 5,790,000 VNĐ
Khởi hành: 9,16,22/5/2017.
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

5 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-585
Giá từ: 6,390,000 6,090,000 VNĐ
Khởi hành: 6,15/2/2017
Khách sạn: 3 - 4*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

4 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-561
Giá từ: 6,800,000 6,500,000 VNĐ
Khởi hành: 5,12,14,19,21,26/6; 3,5,12,19,24,26,31/7; 2,9,16/8/2017
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

5 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-587
Giá từ: 7,390,000 6,990,000 VNĐ
Khởi hành: 29,30,31/1/2017 (Mùng 2,3,4 Tết Đinh Dậu)
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 5N4Đ

3 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-551
Giá từ: 7,590,000 7,390,000 VNĐ
Khởi hành: Liên Hệ
Khách sạn: 3-4*
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

2 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-550
Giá từ: 5,990,000 5,890,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3-4 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

1 HÀ NỘI – SINGAPORE –MALAYSIA - HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE –MALAYSIA - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-584
Giá từ: 16,100,000 15,890,000 VNĐ
Khởi hành: 30/12/2016
Khách sạn: 3 -4 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm