NAGOYA - OSAKA –NARA- KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

Mã tour: VIC-022-691
Giá từ: 33,900,000 VNĐ
Khởi hành: 28/08/2017, 2/9/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

4 HÀ NỘI - NAM NINH - THUNG LŨNG KHỦNG LONG - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - THUNG LŨNG KHỦNG LONG - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-685
Giá từ: 3,500,000 3,350,000 VNĐ
Khởi hành: 21/07 ; 18/08/2017
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

DU LỊCH NHẬT BẢN HÈ 2017: HÀ NỘI – TOKYO – YAMANASHI – KAWAGUCHIKO - PHÚ SĨ – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-684
Giá từ: 23,900,000 VNĐ
Khởi hành: 02, 23/07; 10, 20/08 & 10/09
Khách sạn: 3 Sao
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-034-634
Giá từ: 7,800,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

1 HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-633
Giá từ: 6,990,000 6,890,000 VNĐ
Khởi hành: 10,20,24,27,31/05; 3,08,14,15,22,24,28,29/06
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI - SIÊM RIỆP - PHNOMPENH - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-674
Giá từ: 8,590,000 VNĐ
Khởi hành:
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

NHỘN NHỊP HONG KONG- HÈ 2017

Mã tour: VIC-022-680
Giá từ: 12,500,000 VNĐ
Khởi hành: 27/5, 10/6, 17/6, 24/6
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

HÀ NÔI - HONGKONG - ĐẢO LANTAU - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-679
Giá từ: 9,900,000 VNĐ
Khởi hành: 21/5, 4,18/6
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 03 ngày 02 đêm

3 OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU  - NÚI PHÚ SỸ  -  HAKONE - HỒ KAWAGUCHIKO– TOKYO

OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU - NÚI PHÚ SỸ - HAKONE - HỒ KAWAGUCHIKO– TOKYO

Mã tour: VIC-022-646
Giá từ: 35,500,000 34,500,000 VNĐ
Khởi hành: 19/06, 29/07/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 ngày / 5 đêm

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-677
Giá từ: 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: 13,20/5/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày / 4 đêm

2 Nước Ý xinh đẹp - ROMA - PISA - PLORENCE - VENICE - MILAN

Nước Ý xinh đẹp - ROMA - PISA - PLORENCE - VENICE - MILAN

Mã tour: VIC-022-671
Giá từ: 46,900,000 45,900,000 VNĐ
Khởi hành: 27/4/2017.
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

4 Hà Nội - Dubai - SAFARI - ABUDHABI - MIRACLE GARDEN - Hà NỘI

Hà Nội - Dubai - SAFARI - ABUDHABI - MIRACLE GARDEN - Hà NỘI

Mã tour: VIC-022-643
Giá từ: 25,900,000 24,900,000 VNĐ
Khởi hành: 1/6/2017
Khách sạn: 4 SAO
Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

4 Hà Nội - Dubai - SAFARI - ABUDHABI - MIRACLE GARDEN - HÀ NỘI

Hà Nội - Dubai - SAFARI - ABUDHABI - MIRACLE GARDEN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-641
Giá từ: 25,900,000 24,900,000 VNĐ
Khởi hành: 24/5/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 ngày 5 đêm

4 Hà Nội - Đài Trung -Cao Hùng - Đài Bắc

Hà Nội - Đài Trung -Cao Hùng - Đài Bắc

Mã tour: VIC-022-668
Giá từ: 12,990,000 12,490,000 VNĐ
Khởi hành: 18,25/5; 4/6/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

HÀ NỘI - NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – LAS VEGAS - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-648
Giá từ: 52,990,000 VNĐ
Khởi hành: 13,30/5; 15/6
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

4 Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung -Cao Hùng -Hà Nội

Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung -Cao Hùng -Hà Nội

Mã tour: VIC-022-654
Giá từ: 12,990,000 12,490,000 VNĐ
Khởi hành: 10/5;28/6; 19/7/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

1 HONGKONG -  DISNEY LAND

HONGKONG - DISNEY LAND

Mã tour: VIC-033-602
Giá từ: 16,490,000 16,290,000 VNĐ
Khởi hành: 06/04, 27/04 , 28/04
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

4 HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-666
Giá từ: 7,990,000 7,690,000 VNĐ
Khởi hành: 19/7/2017 ; 16/8/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

4 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-589
Giá từ: 4,790,000 4,590,000 VNĐ
Khởi hành: 6,13,20,28,29/4; 4,11,18,25/5; 1,8,15,22,29/6
Khách sạn: 3sao
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

3 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-440
Giá từ: 6,690,000 6,490,000 VNĐ
Khởi hành: 5,12,19,26/7; 2,16,30/8
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm