3 OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU  - NÚI PHÚ SỸ  -  HAKONE - HỒ KAWAGUCHIKO– TOKYO

OSAKA - KYOTO - HAMAMATSU - NÚI PHÚ SỸ - HAKONE - HỒ KAWAGUCHIKO– TOKYO

Mã tour: VIC-022-646
Giá từ: 35,500,000 34,500,000 VNĐ
Khởi hành: 19/06, 29/07/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 ngày / 5 đêm

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-677
Giá từ: 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: 13,20/5/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày / 4 đêm

2 Nước Ý xinh đẹp - ROMA - PISA - PLORENCE - VENICE - MILAN

Nước Ý xinh đẹp - ROMA - PISA - PLORENCE - VENICE - MILAN

Mã tour: VIC-022-671
Giá từ: 46,900,000 45,900,000 VNĐ
Khởi hành: 27/4/2017.
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

4 Hà Nội - Dubai - SAFARI - ABUDHABI - MIRACLE GARDEN - Hà NỘI

Hà Nội - Dubai - SAFARI - ABUDHABI - MIRACLE GARDEN - Hà NỘI

Mã tour: VIC-022-643
Giá từ: 25,900,000 24,900,000 VNĐ
Khởi hành: 1/6/2017
Khách sạn: 4 SAO
Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

4 Hà Nội - Dubai - SAFARI - ABUDHABI - MIRACLE GARDEN - HÀ NỘI

Hà Nội - Dubai - SAFARI - ABUDHABI - MIRACLE GARDEN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-641
Giá từ: 25,900,000 24,900,000 VNĐ
Khởi hành: 24/5/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 ngày 5 đêm

4 Hà Nội - Đài Trung -Cao Hùng - Đài Bắc

Hà Nội - Đài Trung -Cao Hùng - Đài Bắc

Mã tour: VIC-022-668
Giá từ: 12,990,000 12,490,000 VNĐ
Khởi hành: 18,25/5; 4/6/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

HÀ NỘI - NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – LAS VEGAS - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-648
Giá từ: 52,990,000 VNĐ
Khởi hành: 13,30/5; 15/6
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

4 Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung -Cao Hùng -Hà Nội

Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung -Cao Hùng -Hà Nội

Mã tour: VIC-022-654
Giá từ: 12,990,000 12,490,000 VNĐ
Khởi hành: 10/5;28/6; 19/7/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Hà Nội - Malaysia - Singapore - Hà Nội

Mã tour: VIC-022-647
Giá từ: 11,490,000 VNĐ
Khởi hành: 6,13,20,27/7/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

1 HONGKONG -  DISNEY LAND

HONGKONG - DISNEY LAND

Mã tour: VIC-033-602
Giá từ: 16,490,000 16,290,000 VNĐ
Khởi hành: 06/04, 27/04 , 28/04
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

4 HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-666
Giá từ: 7,990,000 7,690,000 VNĐ
Khởi hành: 19/7/2017 ; 16/8/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

4 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẾ LÂM - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-589
Giá từ: 4,790,000 4,590,000 VNĐ
Khởi hành: 6,13,20,28,29/4; 4,11,18,25/5; 1,8,15,22,29/6
Khách sạn: 3sao
Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

3 HÀ NỘI - NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - NAM NINH - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-033-440
Giá từ: 6,690,000 6,490,000 VNĐ
Khởi hành: 5,12,19,26/7; 2,16,30/8
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

4 HÀ NỘI – SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND– HÀ NỘI

HÀ NỘI – SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND– HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-644
Giá từ: 11,990,000 11,490,000 VNĐ
Khởi hành: 17/5/2017
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

18 HÀ NỘI - SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND – THÁP N SEOUL - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND – THÁP N SEOUL - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-682
Giá từ: 10,990,000 8,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ 0976750837
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm

HÀ NỘI - SEOUL - NAMI - EVERLAND - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-664
Giá từ: 11,990,000 VNĐ
Khởi hành: 10,22,30/10; 1,2,9,10/2017
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

8 HÀ NỘI - DAEGU - CÔNG VIÊN EVERLAND - HANG ĐỘNG GWANGMYEONG - HÀ NỘI

HÀ NỘI - DAEGU - CÔNG VIÊN EVERLAND - HANG ĐỘNG GWANGMYEONG - HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-662
Giá từ: 11,990,000 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

3 LỄ HỘI  HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN - ĐINH DẬU 2017: TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN - ĐINH DẬU 2017: TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

Mã tour: VIC-022-661
Giá từ: 39,900,000 38,900,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 6 ngày 5 đêm

4 HÀ NỘI - SEOUL - EVERLAND - YEOUIDO -  NAMI – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SEOUL - EVERLAND - YEOUIDO - NAMI – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-660
Giá từ: 13,990,000 13,490,000 VNĐ
Khởi hành: Liên hệ
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

8 HÀ NỘI - SEOUL - EVERLAND - YEOUIDO -  NAMI – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SEOUL - EVERLAND - YEOUIDO - NAMI – HÀ NỘI

Mã tour: VIC-022-659
Giá từ: 11,990,000 10,990,000 VNĐ
Khởi hành: 9,17/8, 12,20/. 11/10/2017
Khách sạn: 3 SAO
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM