CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TOÀN CẢNH TÂY ĐÔNG CANADA VACNOUVER - MONTREAL - OTTAWA - TORONTO

Mã tour: VIC-022-576
Giá từ: 76990000
Khởi hành: 31/03/17
Khách sạn: 3 sao
Thời gian: 11N10Đ

BERLIN - POTSDAM - DRESDEN - PRAHA - VIENNA – BRATISLAVA – BUDAPEST

Mã tour: VIC-022-475
Giá từ: 69999000
Khởi hành: 25/4/2017
Khách sạn: 3*
Thời gian: 11N10Đ